MENNYIT ÉREK?

Jelen részben megtalálható az egyes járások összevetése az országos átlaggal, valamint az egyes falvak-városok egy személyre jutó adórészesedése, vagyis mennyit ér egy lakos.

Kattints a járásra, azon belül a további pontokra!

Megjegyzés: A pozsonyi (5) és a kassai (4) járások összevonva vannak feltüntetve. Alább a járási központ nevére kattintva is választhatunk a régiók között: Alsókubin (DK) * Aranyosmarót (ZM) * Bán (BN) * Bártfa (BJ) * Bazin (PK) * Besztercebánya (BB) * Breznóbánya (BR) * Csaca (CA) * Dunaszerdahely (DS) * Eperjes (PO) * Érsekújvár (NZ) * Felsővízköz (SK) * Galánta (GA) * Galgóc (HC) * Garamszentkereszt (ZH) * Gölnicbánya (GL) * Gyetva (DT) * Homonna (HE) * Igló (SN) * Illava (IL) * Kassa (KE) * Kassa-környék (KS) * Késmárk (KK) *  Kisszeben (SB) * Kiszucaújhely (KM) * Komárom (KN) * Korpona (KA) * Léva (LV) * Liptószentmiklós (LM) * Lőcse (LE) * Losonc (LC) * Malacka (MA) * Mezőlaborc (ML) * Miava (MY) * Nagybiccse (BY) * Nagykürtös (VK) * Nagymihály (MI) * Nagyrőce (RA) * Nagyszombat (TT) * Nagytapolcsány (TO) * Námesztó (NO) * Nyitra (NR) * Ólubló (SL) * Poltár (PT) * Poprád (PP) * Pöstyén (PN) * Pozsony (BA) * Privigye (PD) * Puhó (PU) * Rimaszombat (RS) * Rózsahegy (RK) * Rozsnyó (RV) * Selmecbánya (BS) * Simony (PE) * Stubnyafürdő (TR) * Szakolca (SI) * Szenc (SC) * Szenice (SE) * Szinna (SV) * Szobránc (SO) * Sztropkó (SP) * Tőketerebes (TV) * Trencsén (TN) * Turdossin (TS) * Turócszentmárton (MT) * Vágbeszterce (PB) * Vágsellye (SA) * Vágújhely (NM) * Varannó (VT) * Zólyom (ZV) * Zsarnóca (ZC) * Zsolna (ZA)